Přeskočit na hlavní obsah

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Kaspersky pro webové stránky a webové služby

Naposledy aktualizováno: 26.05.2023.

ÚDAJE O SPRÁVCI ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na společnost AO Kaspersky Lab, se sídlem bldg. 3, 39A, Leningradskoe Shosse, Moskva, 125212, Ruská federace nebo na příslušné přidružené společnosti, které jsou přímo uvedeny v souhlasu, který odkazuje na tyto zásady ochrany osobních údajů (společnost „Kaspersky“, „společnost“ nebo „my“). Nevztahují se na weby společnosti Kaspersky, které nezobrazují tyto zásady ochrany osobních údajů ani na ně neodkazují nebo které mají vlastní zásady ochrany osobních údajů. Nevztahují se ani na služby a produkty společnosti Kaspersky, pokud na tyto zásady ochrany osobních údajů neodkazují.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů informujeme o zpracování a ochraně vašich osobních údajů při používání našich webů. Pro naši společnost, která je odborníkem na zabezpečení, jsou ochrana osobních údajů a jejich zabezpečení údajů velmi důležité. Proto jsme se zavázali respektovat a chránit vaše soukromí a zacházet s vašimi osobním údaji důvěrným způsobem.

Pokud máte otázky nebo připomínky ohledně zpracovávání vašich osobních údajů a postupů společnosti Kaspersky Lab týkajících se zásad ochrany osobních údajů nebo byste chtěli, abychom aktualizovali údaje či preference, které jste nám poskytli, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese https://support.kaspersky.com/general/privacy nebo přímo poštou či e-mailem: Kaspersky Labs GmbH, DPO AO Kaspersky Labs, Despag-Strasse 3, 85055 Ingolstadt, Germany, dpo@kaspersky.com.

Můžete také kontaktovat zástupce společnosti Kaspersky pro EU, Švýcarsko a Spojené království: Kaspersky Labs GmbH, Despag-Strasse 3, 85055 Ingolstadt, Německo.

Pokud jste subjektem údajů, který sídlí v pevninské Číně, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Kaspersky China: dpo@kaspersky.com.

OBECNÉ INFORMACE

Pro účely postupu vyhledání vámi požadovaných informací z našeho webu jsou na našich serverech uloženy určité údaje potřebné k dodání služeb nebo pro statistické či bezpečnostní účely, a to v anonymizované nebo pseudonymní formě (pseudonymní forma znamená data, která jsou shromažďována pod pseudonymem, např. jedinečný náhodný alfanumerický řetězec vygenerovaný interně za účelem identifikace každého datového záznamu). V této souvislosti jsou zaznamenávány obecné údaje, např. název vaší domény nebo typ prohlížeče. Tyto údaje nám neumožňují vyvozovat závěry ohledně vaší identity. Tyto anonymizované nebo pseudonymní údaje jsou ihned po jejich statistickém vyhodnocení vymazány.

Nezpracováváme o vás žádné „speciální kategorie osobních údajů“ (sem patří údaje o vaší rase nebo etnickém původu, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, sexuálním životě, sexuální orientaci, politických názorech, členství v odborech, informace o vašem zdravotním stavu a genetické a biometrické údaje za účelem vaší jednoznačné identifikace), pokud místní platné zákony o definici a zpracování „zvláštních kategorií osobních údajů„ nevyžadují jinak.

MÍSTNÍ POŽADAVKY

V rozsahu vyžadovaném platnými místními právními předpisy musí být zpracování vašich osobních údajů v určitých případech v souladu s požadavky platných místních právních předpisů, mimo jiné včetně samostatného souhlasu a posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, doby uchovávání, právního základu a dalších platných místních požadavků.

AUTOMATICKÉ ROZHODOVÁNÍ

U našich webových stránek a služeb nepoužíváme automatické rozhodování.

KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAKÝM ZPŮSOBEM

Návštěva našich webových stránek nebo webových služeb

Popis služby

Zobrazení služeb

Při poskytování webových stránek nebo našich webových služeb shromažďujeme a používáme osobní údaje, které nám automaticky předává váš internetový prohlížeč, tj. datum a čas načtení některé z našich webových stránek nebo webových služeb, typ a nastavení prohlížeče a vaši IP adresu.

Naším právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je ochrana našich oprávněných zájmů, které spočívají v poskytování přístupu k našim webovým stránkám nebo webovým službám a zajištění technické funkčnosti webových stránek nebo webových služeb.

Soubory protokolu

Během vašeho používání našich webových stránek nebo webových služeb můžeme zpracovávat vaši IP adresu, poskytovatele sítě, typ prohlížeče, názvy navštívených domén a další informace o vašem klientském prostředí (například model vašeho zařízení, operační systém, rozlišení obrazovky atd.).

Účelem tohoto zpracování je zlepšení bezpečnosti a dostupnosti našich webových stránek nebo webových služeb.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je ochrana našich oprávněných zájmů, které spočívají ve výše uvedených účelech.

Webová analýza

Můžeme také zpracovávat informace o tom, které webové stránky a webové služby společnosti Kaspersky používáte a jak je používáte, o webové stránce, kterou jste navštívili bezprostředně před návštěvou našich webových stránek nebo webových služeb, o stránkách našich webových stránek nebo webových služeb, které jste navštívili, o čase stráveném na těchto stránkách nebo službách, o informacích, které jste na našich webových stránkách nebo webových službách vyhledávali, o časech a datech přístupu a o dalších statistikách.

Účelem tohoto zpracování je vytváření statistik návštěvnosti webových stránek nebo webových služeb společnosti Kaspersky.

Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna kliknutím na odkaz, který najdete v dolní části každé stránky webových stránek.

Soubory cookie

Soubory cookie jsou soubory nebo fragmenty informací, které se mohou ukládat do vašeho počítače nebo jiných koncových uživatelských zařízení kompatibilních s internetem (například chytrých telefonů a tabletů), když navštívíte naše webové stránky nebo používáte naše webové služby. Tyto informace často sestávají z alfanumerických řetězců, které jednoznačně identifikují váš počítač nebo zařízení koncového uživatele, ale mohou obsahovat i další informace.

Na našich webových stránkách nebo webových službách používáme různé typy souborů cookie (malé textové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení):

Seznam souborů cookie, které používáme, popis účelů souborů cookie a další informace o příslušných souborech cookie jsou uvedeny v centru souborů cookie na konkrétních webových stránkách naší společnosti nebo v příslušných souhlasech či smlouvách.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat

Údaje, které zpracováváme pro účely poskytování služby, jsou vymazány přímo po doručení webovým serverem.

Soubory protokolu se odstraní nejpozději 1 rok po vytvoření.

Údaje, které zpracováváme pro účely webové analýzy, jsou vymazány 1 rok po vytvoření.

Doba odstranění souborů cookie je uvedena v centru souborů cookie na konkrétních webových stránkách naší společnosti nebo v příslušných souhlasech či smlouvách.

My Kaspersky, Kaspersky Account, Konzola pro správu aplikace Kaspersky Small Office Security a Anti-Theft Web Management (dále jen „Služba“)

Popis služby

Registrace účtu. Pro používání služeb a získání přístupu ke všem jejím funkcím budete muset vytvořit osobní účet, což vyžaduje, abyste nám poskytli vaši e-mailovou adresu (která bude vaším uživatelským jménem) a heslo. Tyto údaje budeme zpracovávat a používat pouze za účelem poskytování služby, pokud to není povoleno platnými právními předpisy nebo pokud výslovně nesouhlasíte se zpracováním nebo použitím pro jiné účely (například pro zasílání užitečných novinek o produktech a službách společnosti Kaspersky prostřednictvím e-mailu). Možná bude také potřeba, abyste nám poskytli své mobilní telefonní číslo za účelem další ochrany vašeho účtu před neoprávněným přístupem. Vaše mobilní telefonní číslo použijeme pouze k tomu, abychom vám zasílali autorizační bezpečnostní kódy.

Účelem a právním základem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.

Nastavení účtu a nákupy. Údaje o svém účtu, heslo a preference můžete kdykoli kontrolovat, aktualizovat nebo opravovat nebo svůj účet můžete dokonce kdykoli vymazat pomocí funkce „Nastavení účtu“. Dále budete moci kontrolovat historii svých nákupů od našeho poskytovatele webového obchodu. V nastaveních účtu můžete také provést propojení s bankovní kartou pro snadné nákupy dalších produktů a služeb společnosti Kaspersky. Pokud tuto možnost aktivujeme, náš poskytovatel webového obchodu připojí údaje o vaší bankovní kartě k vašemu účtu a ponechá si je pro účely dalších objednávek. Společnost Kaspersky vytvoří speciální odkaz na vašeho poskytovatele webového obchodu a vystaví objednávky vaším jménem vždy, když je provedete. Náš poskytovatel webového obchodu nám také poskytuje informace o lhůtě platnosti vaší bankovní karty a posledních 4 znacích čísla vaší bankovní karty. Nebudeme však mít přístup k ostatním údajům o vaší kreditní kartě, které má náš poskytovatel webového obchodu uloženy. Propojení s vaším účtem bude navazováno pouze technicky na základě kombinace interního ID uživatele a hesla. Tyto přihlašovací údaje nám neumožňují přístup k vaší bankovní kartě ani jiným osobním údajům uložených naším poskytovatelem webového obchodu. Interní ID uživatele se používá k aktivaci objednávek, které provedete prostřednictvím webového obchodu.

Účelem a právním základem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.

Zařízení. Po registraci budete moci spravovat všechna svá zařízení, která zabezpečujete pomocí produktů společnosti Kaspersky. Můžete například zajistit ztracená nebo odcizená zařízení, snadno zkontrolovat stav produktů společnosti Kaspersky v jednotlivých zařízeních nebo opravit vzniklé problémy. Abyste tak mohli učinit, musíte tato zařízení připojit pomocí funkce „Zařízení“. V takovém případě je nutné vytvořit propojení mezi vaším účtem a zařízeními, která připojujete. Tyto údaje budou samozřejmě použity pouze pro účely poskytování funkce „Zařízení“, pokud to není povoleno platnými právními předpisy nebo pokud se výslovně nerozhodnete pro jejich použití k jiným účelům.

Účelem a právním základem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.

Licence. Všechny své licence na produkty společnosti Kaspersky můžete spravovat pomocí funkce „Licence“, pokud přidáte u jednotlivých produktů váš platný aktivační kód (kódy) a připojíte jej k zařízení, na kterém se používá. Můžete si také zvolit, že chcete být automaticky upozorňováni na končící platnost licencí, nebo využít funkci automatického prodloužení. Připomínky vám budou zasílány e-mailem pouze v případě, že jste o to výslovně požádali.

Účelem a právním základem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.

Podpora. Pokud si vyžádáte podporu od našeho zákaznického servisu prostřednictvím služeb podpory, požádáme vás o informace potřebné k tomu, abychom vám mohli takovou podporu poskytnout, například vaše registrační/licenční číslo, poslední 4 symboly čísla vaší bankovní karty použité při nákupu licence, e-mailovou adresu a informace o produktu, kterého se váš problém týká, o hardwaru vašeho počítače, softwaru a povaze problému, se kterým se potýkáte. Dále může být pro tento účel užitečné nebo dokonce nezbytné, abyste nám zaslali soubory, se kterými máte potíže, pomocí funkce „Nahrát“. Mohou také zahrnovat osobní údaje, jako jsou názvy souborů, metadata nebo obsah, které jsou specifické pro uživatele nebo je lze jinak osobně identifikovat. Je samozřejmě vždy na vašem rozhodnutí, zda chcete soubory nahrát či nikoli. Pokud tak učiníte, podívejte se do naší směrnice o zajišťování dat obsahující odkaz na službu nahrání a nejprve ji přijměte.

Účelem a právním základem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat

Údaje budou vymazány nejpozději 1 (jeden) kalendářní měsíc od vymazání účtu.

Kaspersky Business Hub

Popis služby

Registrace účtu. Budete-li chtít používat platformu Kaspersky Business Hub a mít přístup k produktům dostupným na platformě Kaspersky Business Hub, musíte si vytvořit osobní účet. K tomu je nutné uvést e-mailovou adresu (bude použita jako vaše uživatelské jméno) a heslo. Tyto údaje budeme zpracovávat a používat pouze k zajištění funkčnosti platformy Kaspersky Business Hub a produktů používaných na platformě Kaspersky Business Hub. Tyto údaje budou zpracovány a používány pro jiné účely pouze v případě, že k tomu dáte svůj výslovný souhlas (například k zasílání nejnovějších zpráv o produktech a službách společnosti Kaspersky e-mailem nebo ke kontaktování v souvislosti s recenzemi produktů společnosti Kaspersky). V zájmu zvýšení ochrany svého účtu před neoprávněným přístupem můžete také uvést číslo svého mobilního telefonu, a navíc i bezpečnostní otázku, abyste znovu získali přístup ke svému účtu v případě zapomenutí hesla. Vaše číslo mobilního telefonu použijeme pouze k zaslání bezpečnostních kódů během autorizace.

Pomocí funkce „Spravovat účet“ můžete kdykoli zobrazit, aktualizovat a upravit informace o účtu, případně i účet odstranit.

Účelem a zákonným základem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.

Licence. Pomocí funkce „Licence“ můžete spravovat licence k produktům společnosti Kaspersky, které máte k dispozici na platformě Kaspersky Business Hub. Toto lze provést vložením platných aktivačních kódů pro jednotlivé produkty, které používáte. E-mailem vám můžeme zaslat automatické upozornění na vypršení platnosti licence.

Přístup ke správě určitých licencí a používání konkrétních instancí našich produktů závisí na vašich přístupových právech nakonfigurovaných v příslušných produktech.

Vámi uvedenou zemi při registraci vašeho účtu použijeme k zajištění funkce nákupu licence online. Online prodej licencí (přes internet) provádí poskytovatel služeb internetového obchodu.

Účelem a právním základem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.

Podpora. Když kontaktujete zákaznický servis prostřednictvím našich služeb podpory, požádáme vás o informace nezbytné pro poskytnutí podpory (například vaše licenční číslo, e-mailovou adresu, informace o produktu, který způsobil problém, informace o hardwaru a softwaru počítače a popis problému). Tyto soubory mohou také obsahovat osobní údaje, jako jsou uživatelské nebo identifikovatelné názvy souborů, metadata nebo obsah souborů. Tyto soubory můžete zaslat podle vlastního uvážení.

Účelem a právním základem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat

Informace o vašem osobním účtu budou odstraněny nejpozději 1 (jeden) kalendářní měsíc po zrušení účtu. Zálohy údajů se ukládají nejdéle 1 (jeden) měsíc od okamžiku jejich vytvoření.

Kaspersky Endpoint Security Cloud

Popis služby

Registrace účtu. Budete-li chtít používat službu Kaspersky Endpoint Security Cloud a mít přístup ke všem jejím funkcím, musíte si na platformě Kaspersky Business Hub vytvořit osobní účet. E-mailovou adresu, kterou jste zadali při registraci na portálu Kaspersky Business Hub, zpracováváme a používáme k tomu, abychom vám poskytli funkce služby Kaspersky Endpoint Security Cloud. Tyto osobní údaje mohou být zpracovávány a používány k jiným účelům pouze tehdy, pokud je to povoleno platnými právními předpisy nebo pokud k tomu dáte výslovný souhlas.

Účelem a právním základem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.

Licence. Licence pro službu Kaspersky Endpoint Security Cloud můžete spravovat pomocí funkce „Licence“. Toto lze provést doplněním licencí o platné aktivační kódy. Na vaši žádost vám můžeme e-mailem zaslat automatické připomenutí vypršení platnosti licence.

Přístup ke správě konkrétních licencí závisí na vašich přístupových právech, jakož i na přístupových právech ostatních uživatelů služeb Kaspersky Business Hub. Tato přístupová práva lze konfigurovat ve zvláštních pracovních prostorech služby Kaspersky Endpoint Security Cloud. Více informací najdete v naší online dokumentaci.

Účelem a právním důvodem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.

Zařízení. Po vytvoření pracovního prostoru u služby Kaspersky Endpoint Security Cloud budete moci spravovat zařízení, která jsou připojena k vašemu pracovnímu prostoru a která jsou chráněna produkty společnosti Kaspersky. Před zahájením správy zařízení pomocí služby Kaspersky Endpoint Security Cloud je nutné podniknout všechny kroky potřebné k dodržení platné legislativy při pro používání služeb Kaspersky Endpoint Security Cloud. Nastavení služby Kaspersky Endpoint Security Cloud lze upravit pro lepší přizpůsobení jejímu konkrétnímu použití. Více informací najdete v naší online dokumentaci. V zájmu zajištění účinnosti zařízení spravovaná ve službě Kaspersky Endpoint Security Cloud přenášejí údaje na administrační servery umístěné přímo v infrastruktuře Kaspersky Endpoint Security Cloud. Seznam údajů shromažďovaných ze spravovaných zařízení je uveden v online dokumentaci v článku „O poskytování údajů“.

Účelem a právním základem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.

Podpora. Když kontaktujete zákaznický servis prostřednictvím našich služeb podpory, požádáme vás o informace nezbytné pro poskytnutí podpory (například vaše licenční číslo, e-mailovou adresu, informace o produktu, který způsobil problém, informace o hardwaru a softwaru počítače a popis problému). Tyto soubory mohou také obsahovat osobní údaje, např. uživatelské nebo identifikovatelné názvy souborů, metadata a obsah. Tyto soubory můžete zaslat podle vlastního uvážení.

Účelem a právním základem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat

Údaje o vašich pracovních prostorech lze odstranit pomocí funkce „Správa pracovních prostorů“ na platformě Kaspersky Business Hub nebo se automaticky odstraní po vypršení licence Kaspersky Endpoint Security Cloud. Podrobné informace o době uchovávání údajů o pracovních prostorech naleznete v online dokumentaci v článku „O poskytování údajů“.

Kaspersky Security Center Cloud Console

Popis služby

Registrace účtu. Budete-li chtít používat službu Kaspersky Security Center Cloud Console a mít přístup ke všem jejím funkcím, musíte si na platformě Kaspersky Security Center Cloud Console vytvořit osobní účet. Toto lze provést uvedením e-mailové adresy a hesla. Jsme zavázání zpracovávat a používat tyto informace výhradně za účelem zajištění funkčnosti služby Kaspersky Security Center Cloud Console. Tyto údaje mohou být zpracovány a použity pro jiné účely pouze tehdy, pokud to povolují platné právní předpisy nebo pokud k tomu dáte výslovný souhlas. V zájmu zvýšení ochrany svého účtu před neoprávněným přístupem můžete také uvést číslo svého mobilního telefonu, a navíc i bezpečnostní otázku, abyste znovu získali přístup ke svému účtu v případě zapomenutí hesla. Vaše číslo mobilního telefonu použijeme pouze k zaslání bezpečnostních kódů během autorizace.

Pomocí funkce „Spravovat účet“ můžete kdykoli zobrazit, aktualizovat a upravit informace o účtu, případně i účet odstranit.

Účelem a právním základem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.

Licence. Pomocí funkce „Licence“ lze spravovat licence k produktům společnosti Kaspersky, které jsou k dispozici v rámci služby Kaspersky Security Center Cloud Console. Toto lze provést vložením platných aktivačních kódů pro jednotlivé produkty, které používáte. K dispozici je možnost povolit automatické připomenutí vypršení platnosti licencí aktivovaných v produktech společnosti Kaspersky. Připomínky vám budou zasílány e-mailem pouze v případě, že o to výslovně požádáte. Účelem a právním základem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.

Zařízení. Po vytvoření pracovního prostoru u služby Security Center Cloud Console budete moci spravovat zařízení, která jsou připojena k vašemu pracovnímu prostoru a která jsou chráněna produkty společnosti Kaspersky. Před zahájením správy zařízení pomocí služby Kaspersky Security Center Cloud Console je nutné přijmout veškerá nezbytná opatření, aby se dodržela příslušná legislativa týkající se používání služeb Kaspersky Security Center Cloud Console. Nastavení služby Kaspersky Security Center Cloud Console lze upravit pro lepší přizpůsobení jejímu konkrétnímu použití. Více informací najdete v naší online dokumentaci. V zájmu zajištění účinnosti zařízení spravovaná ve službě Kaspersky Security Center Cloud přenášejí údaje na administrační servery umístěné přímo v infrastruktuře Kaspersky Security Center Cloud. Seznam údajů shromažďovaných ze spravovaných zařízení je uveden v online dokumentaci v článku „O poskytování údajů“.

Účelem a právním základem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.

Podpora. Když kontaktujete zákaznický servis prostřednictvím našich služeb podpory, požádáme vás o informace nezbytné pro poskytnutí podpory (například vaše licenční číslo, e-mailovou adresu, informace o produktu, který způsobil problém, informace o hardwaru a softwaru počítače a popis problému). Tyto soubory mohou také obsahovat osobní údaje, jako jsou uživatelské nebo identifikovatelné názvy souborů, metadata nebo obsah souborů. Tyto soubory můžete zaslat podle vlastního uvážení.

Účelem a právním důvodem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat

Informace o vašem osobním účtu budou odstraněny nejpozději 1 (jeden) kalendářní měsíc po zrušení účtu. Zálohy údajů se ukládají nejdéle 1 (jeden) měsíc od okamžiku jejich vytvoření. Údaje o vašich pracovních prostorech se po vypršení licence na službu Kaspersky Security Center Cloud nebo po vyžádání jejího odstranění prostřednictvím zákaznického servisu. Po vypršení platnosti licence vám může být uděleno právo pokračovat v používání produktu, i když funkce produktu může být omezena. Podrobné informace o době uchovávání údajů pracovního prostoru naleznete v online dokumentaci v článku „O poskytování údajů“.

Kaspersky Security for Microsoft Office 365

Popis služby

Registrace účtu. Pro používání služby Kaspersky Security for Microsoft Office 365 a získání přístupu ke všem jejím funkcím budete muset vytvořit osobní účet, což vyžaduje, abyste nám poskytli vaši e-mailovou adresu, název společnosti a heslo. Můžete použít účet Kaspersky Endpoint Security Cloud. Tyto údaje budeme zpracovávat a používat pouze za účelem poskytování služby Kaspersky Security pro Microsoft Office 365, pokud to není povoleno příslušnými právními předpisy nebo pokud výslovně nesouhlasíte se zpracováním nebo používáním pro jiné účely (například pro zasílání užitečných novinek o produktech a službách společnosti Kaspersky prostřednictvím e-mailu). Pro oznámení týkající se poskytování služby Kaspersky Security for Microsoft Office 365 včetně informování o tom, kdy bude služba nedostupná, kdy skončí platnost zkušební lhůty nebo kdy budou vydány aktualizace, bude použita e-mailová adresa uvedená při registraci.

Účelem a právním základem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.

Nastavení účtu. Údaje o svém účtu, heslo a preference můžete kdykoli kontrolovat, aktualizovat nebo opravovat nebo svůj účet můžete dokonce kdykoli vymazat pomocí funkce „Nastavení účtu“.

Účelem a právním základem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.

Konfigurace služeb. Služba Kaspersky Security for Microsoft Office 365 je začleněná přímo do produktu Office 365, což vyžaduje přístup ke službě Exchange Online nebo OneDrive. Pokud chcete připojení ke službě Exchange Online nebo OneDrive nakonfigurovat, budete přesměrováni na webové stránky Microsoft Online a vyzváni k udělení oprávnění pro aplikaci Kaspersky Security for Office 365 pomocí postupu OAuth 2.0. Služba Kaspersky Security for Microsoft Office 365 rovněž vyžaduje účet služby pro přístup do karantény Exchange Online. Tento účet služby lze nakonfigurovat automaticky nebo ručně. Pokud si zvolíte automatickou konfiguraci, služba vás požádá o přihlašovací údaje globálního správce. Tato služba neukládá údaje v žádné formě; místo toho je používá pouze při počáteční konfiguraci a vytvoření účtu služby. Pokud si zvolíte ruční konfiguraci, přihlašovací údaje globálního správce nejsou potřeba a účet služby je vytvořen ručně správcem.

Účelem a právním základem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.

Provoz služeb. Služba Microsoft Office 365 přijímá během svého provozu zprávy a ostatní objekty (schůzky, úkoly atd.) a rovněž soubory OneDrive určené ke skenování; tyto jsou zpracovávány podle nastavení ochrany. Služba Kaspersky Security for Microsoft Office 365 neukládá zprávy, soubory OneDrive ani objekty vyžadující skenování ve své infrastruktuře. Seznam údajů, ke kterým může služba Kaspersky Security for Microsoft Office 365 získat přístup, a také údaje, které jsou shromažďovány během provozu služby, jsou uvedeny v části dokumentace „O poskytování dat“.

Účelem a právním základem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.

Podpora. Pokud požádáte náš zákaznický servis o podporu prostřednictvím našich služeb zákaznického servisu, požádáme vás o informace, které potřebujeme, abychom vám mohli pomoci, jako je vaše registrační číslo/licence, poslední 4 znaky čísla vaší bankovní karty použité při nákupu licence, e-mailová adresa, údaje o produktu a službě související s vaším problémem, informace o hardwaru a softwaru vašeho počítače a povaha problému, se kterým se potýkáte. Dále může být pro tento účel užitečné nebo dokonce nezbytné, abyste nám zaslali soubory, se kterými máte potíže, pomocí funkce „Nahrát“ v účtu Company Account. Mohou také zahrnovat osobní údaje, jako jsou názvy souborů, metadata nebo obsah, které jsou specifické pro uživatele nebo je lze jinak osobně identifikovat. Je samozřejmě vždy na vašem rozhodnutí, zda chcete soubory nahrát či nikoli.

Účelem a právním základem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat

Údaje budou vymazány 6 měsíců po uplynutí doby platnosti vaší licence.

Kaspersky CompanyAccount

Popis služby

Registrace účtu. Abyste mohli používat účet Kaspersky CompanyAccount a mít přístup ke všem jeho funkcím, musíte vytvořit:

 • osobní účet;
 • účet pro vaši společnost, pokud tak již neučinili vaši spolupracovníci.

To bude vyžadovat, abyste nám poskytli vaši firemní e-mailovou adresu (což bude vaše uživatelské jméno), heslo, jméno a příjmení, název společnosti, zemi, ve které působí, a licenci vaší společnosti na používání aplikací společnosti Kaspersky. Tyto údaje budeme zpracovávat a používat výhradně za účelem poskytování služeb Kaspersky CompanyAccount a zákaznického servisu, pokud si výslovně nezvolíte jejich zpracování a použití pro jiné účely. Po registraci bude váš osobní účet propojen s účtem vaší společnosti. Pokud byl účet vaší společnosti již dříve vytvořen, budou z vaší společnosti zaslány vaše údaje o registraci (jméno a příjmení a firemní e-mailová adresa) správci účtu Kaspersky CompanyAccount. Jako správce je obvykle označen zaměstnanec společnosti, který jako první zaregistroval společnost a osobní účet.

Účelem a právním základem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.

Nastavení účtu. Údaje o svém účtu a heslo můžete kdykoli kontrolovat, aktualizovat nebo opravovat nebo svůj účet můžete na kartě „Můj účet“ kdykoli vymazat.

Správce účtu Kaspersky CompanyAccount vaší společnosti bude také moci změnit nastavení vašeho účtu a resetovat vaše heslo. Pokud jste správcem účtu Kaspersky CompanyAccount vaší společnosti, máte možnost upravovat osobní účty všech svých spolupracovníků a zablokovat celý firemní účet (osobní účty zaměstnanců zůstanou v systému).

Účelem a právním základem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.

Licence. Na kartě „Licence“ vašeho účtu Kaspersky CompanyAccount můžete přidávat licence vaší společnosti k produktům společnosti Kaspersky a zobrazovat je (aktivační kódy nebo soubory klíče pro jednotlivé produkty). Licence poskytnutá při registraci bude na účet Kaspersky CompanyAccount vaší společnosti přidána automaticky. Soubory klíče nejsou fyzicky uloženy na účtu Kaspersky CompanyAccount. Systém ukládá pouze záznamy o licenci vaší společnosti. K seznamu licencí má přístup každý zaměstnanec společnosti s osobním účtem propojeným s účtem Kaspersky CompanyAccount vaší společnosti. Správce vašeho účtu Kaspersky CompanyAccount může odstranit licence vaší společnosti jejich odstraněním ze seznamu.

Účelem a právním základem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.

Smlouvy. Pokud vaše společnost zakoupí další služby zákaznické podpory, po zaznamenání nákupu budete moci nahlížet do seznamu nákupních služeb na kartě Agreements (Smlouvy). Seznam smluv bude dostupný těm zaměstnancům společnosti, kteří byli při nákupu označeni jako osoby oprávněné používat placené služby. Tyto osoby budou automaticky dostávat oznámení o uplynutí doby platnosti smlouvy.

Účelem a právním základem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.

Požadavky na zákaznický servis. Pokud kontaktujete zákaznický servis a požádáte o podporu prostřednictvím účtu Kaspersky CompanyAccount, můžeme vás požádat o poskytnutí informací, které můžeme potřebovat pro poskytnutí pomoci. Mohou sem patřit například informace o produktu spojeném s vaším požadavkem, počítačovém hardwaru, vaší firemní síti, softwaru a povaze problému, s nímž se potýkáte. Navíc může být užitečné nebo dokonce nezbytné, abyste nám zaslali soubory, se kterými máte potíže, nebo soubory, které definují konfiguraci vašeho počítače nebo sítě. To lze provést použitím možnosti „Připojit soubory“ ve formuláři požadavku. Tyto soubory mohou obsahovat také specifické údaje o uživateli nebo jinak osobně identifikovatelné názvy souborů, metadata nebo obsahy. Je vždy na vašem rozhodnutí, zda tyto soubory nahrajete. Pokud chcete nahrát soubory, nejprve si přečtěte a přijměte naši Směrnici o zajišťování dat na stránce nahrávání souborů. Abychom mohli pro váš požadavek zvolit správné oddělení zákaznické podpory, použijeme informace o licencích vaší společnosti, zemi a případně jazyku rozhraní vybraném na vašem účtu Kaspersky CompanyAccount. Pokud váš správce účtu Kaspersky CompanyAccount ručně změní odpovídající nastavení, mohou mít vaši spolupracovníci přístup k vašim požadavkům (správce může do požadavků nahlížet automaticky).

Účelem a právním základem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat

Svůj účet můžete kdykoli odstranit v nastavení účtu nebo zasláním požadavku na technickou podporu. Po smazání vašeho účtu budou vaše osobní údaje uchovávány v databázi společnosti Kaspersky do skončení doby jejich uchovávání, avšak vy již ke stránce Kaspersky CompanyAccount prostřednictvím smazaného účtu nebudete mít přístup.

Kaspersky Partner Portal

Popis služby

Osobní údaje můžeme požadovat, pokud zadáváte objednávku, registrujete produkt, požadujete určitou službu, odpovídáte v průzkumu, účastníte se soutěže a vedete s námi korespondenci nebo se zapojujete do určitých jiných aktivit na naší webové stránce.

Veškerá rozhodnutí týkající se toho, zda budete či nebudete pokračovat v aktivitě vyžadující osobní údaje, záleží na vás. Mějte však prosím na paměti, že pokud si nepřejete požadované informace poskytovat, je možné, že se transakce nebude moci uskutečnit.

Osobní údaje používáme pro následující účely:

 • abychom vám poskytli informace o upozorněních na viry, upgradech produktů, nových produktech, službách, zpravodajích, informativních e-mailech a průzkumu týkajícím se nápadů a vylepšení budoucích produktů;
 • abyste nám pomohli při vytváření obsahu, který je pro vás relevantní;
 • abychom vám mohli poskytnout zvláštní nabídky Kaspersky, které by vás mohly zaujmout;
 • abyste nám pomohli vytvářet lepší produkty a služby, které vyhovují vašim potřebám;
 • abychom vám pomohli rychle najít software, služby či produktové informace, které jsou pro vás důležité.

Naším právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je ochrana našich oprávněných zájmů, které spočívají ve sledování výše uvedených účelů.

 • Kromě toho zpracováváme vaše osobní údaje za účelem umožnění nákupu a stahování produktů, získání přístupu ke službám nebo jiného zapojení do vámi zvolených aktivit.

V těchto případech je naším právním základem pro zpracování vašich osobních údajů plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat

Osobní údaje budou uloženy po celou dobu vašeho používání služeb a budou vymazány na vaši první žádost.

GSI Parser

Popis služby

Služba umožňuje kontrolovat a řešit problémy s kompatibilitou produktů Kaspersky s jiným softwarem. Proto nám můžete poskytnout soubor zprávy k analýze nahráním na webové stránky. Údaje jsou společnosti Kaspersky předávány pomocí zabezpečených připojení. Poskytnuté údaje budou chráněny v souladu s požadavky stanovenými zákonem a požadavky uvedenými v „Zásadách ochrany osobních údajů pro webové stránky a webové služby společnosti Kaspersky“.

Chcete-li službu používat, musíte vytvořit účet. Při vytváření účtu zadejte e-mailovou adresu a nastavte heslo.

V části Správa vašeho účtu můžete svou e-mailovou adresu nebo heslo změnit nebo můžete účet trvale odebrat.

Účelem a právním základem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat

Nahraný objekt bude v systémech společnosti Kaspersky uložen maximálně po dobu 90 dnů. Poté bude vymazán a nelze jej obnovit.

Ostatní webové stránky a formuláře

Popis služby

Prémiový obsah. Za účelem přístupu k různým prvkům obsahu, jako jsou bílé knihy, videa, registrace na události nebo přístup k vyhrazeným marketingovým materiálům, budeme požadovat vaše jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo jako povinné osobní údaje, abychom vám mohli tento prémiový obsah poskytnout.

Účelem a právním základem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.

Zkušební verze zdarma. Chcete-li si naše produkty vyzkoušet, požádáme vás také o vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Tyto údaje budou použity k odeslání aktivačního kódu a připomenutí konce zkušebního období. Během 14 dnů před koncem zkušebního období můžete dostat konečnou připomínku a nabídku k zakoupení plné licence.

Účelem a právním základem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.

Zpravodaje, aktualizace produktů zdarma a speciální nabídky. Pokud jste se zaregistrovali a poskytli nám svou e-mailovou adresu a v některých případech i své jméno a příjmení, použijeme tyto údaje k tomu, abychom vám poskytli další informace o produktech a službách, bezplatné aktualizace produktů a speciální nabídky, které by vás mohly zajímat.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna kliknutím na odkaz pro odhlášení, který najdete v každém e-mailu, nebo nás kontaktovat e-mailem.

Kontaktní formuláře. Chcete-li nás kontaktovat pomocí našeho kontaktního formuláře nebo formuláře podpory, budete požádáni, abyste poskytli své kontaktní údaje (pole pro zadávání jsou označena „*“), které budeme zpracovávat nebo používat výhradně v rozsahu, v jakém to bude nutné k tomu, abychom vás mohli kontaktovat a poskytnout vám požadované informace. Můžete poskytnout i další informace (pomocí polí, která nejsou označena „*“), které budeme samozřejmě také zpracovávat v souladu se všemi platnými požadavky na ochranu osobních údajů. Tyto údaje budou zaslány regionálním týmům společnosti Kaspersky odpovědným za oblast, kde se nacházíte. Regionální týmy společnosti Kaspersky použijí údaje k tomu, aby vás kontaktovaly.

Naším právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je ochrana našich oprávněných zájmů, které spočívají ve sledování výše uvedených účelů.

Každoroční průzkumy spokojenosti zákazníků mezi uživateli oddělení služeb zákazníkům. Společnost Kaspersky provádí průzkumy podle jednotlivých incidentů a každoroční průzkum pro uživatele zákaznického servisu s cílem zlepšit kvalitu služeb. Za účelem provedení každoročního průzkumu spokojenosti zákazníků shromažďujeme následující informace:

Vaše e-mailová adresa, která nám umožní identifikovat vás jako uživatele v naší databázi a propojit váš názor v rámci průzkumu s vašimi kontakty a historií požadavků zaslaných našemu týmu zákaznického servisu.

Hodnocení, které jste dali našemu týmu zákaznického servisu, a doporučení, která budou použita pro zlepšení kvality služeb poskytovaných zákaznickým servisem společnosti Kaspersky.

Naším právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je ochrana našich oprávněných zájmů, které spočívají ve zlepšování našich služeb.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat

Vaše osobní údaje odstraníme, pokud již nejsou potřebné pro účely, které sledujeme, uplynula doba uložení uvedená v souhlasu nebo jste souhlas odvolali a neexistuje žádný jiný právní důvod. Pokud platí druhá možnost, údaje odstraníme poté, co přestane platit jiný právní základ.

Nastavení svého prohlížeče můžete upravit tak, aby soubory cookie byly blokovány nebo aby vás systém informoval vždy, když chce web odeslat soubor cookie. Mějte však na paměti, že blokování souborů cookie může způsobit, že již nebudete moci používat všechny funkce našeho webu.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše webové stránky a webové služby jsou především navrženy tak, aby omezovaly zpracování osobních údajů na minimální rozsah nezbytný pro dosažení účelů zpracování. V rámci společnosti Kaspersky mají k vašim osobním údajům přístup pouze ty osoby, které tento přístup nezbytně potřebují k plnění svých funkcí nebo úkolů.

Vaše osobní údaje budeme sdílet s externími příjemci pouze v případě, že k tomu bude existovat právní důvod nebo pokud jste k tomu dali souhlas. Externími příjemci mohou být:

 • Procesory: Poskytovatelé služeb, které využíváme pro poskytování určitých služeb, například dodavatelé. Pokud tito externí poskytovatelé služeb potřebují přístup k osobním údajům, zajistíme, že tento přístup bude omezen na rozsah nezbytný k poskytnutí příslušné služby. Dále se tito externí poskytovatelé služeb musí samozřejmě zavázat, že sami budou dodržovat všechny platné předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Veřejné orgány: Úřady a státní instituce, jako jsou státní zastupitelství, soudy nebo finanční úřady, kterým můžeme být nuceni předávat osobní údaje v jednotlivých případech.
 • Soukromé subjekty: Soukromé subjekty, kterým předáváme vaše osobní údaje na základě právního předpisu nebo vašeho souhlasu.

KDE ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE / PŘEVODY DO TŘETÍCH ZEMÍ

Osobní údaje, které uživatelé poskytují společnosti Kaspersky, mohou být zpracovávány v zemích mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP) a mohou zahrnovat: Spojené království, Švýcarsko, Kanada, Singapur, Rusko, Japonsko, USA, Mexiko, Čína, Ázerbájdžán.

Společnost Kaspersky přijala vhodná bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů v souladu s osvědčenými postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany osobních údajů, včetně využití standardních smluvních doložek Evropské komise pro předávání osobních údajů mezi společnostmi ve skupině, které vyžadují, aby všechny společnosti ve skupině chránily osobní údaje zpracovávané z Evropského hospodářského prostoru na stejné úrovni, jakou vyžadují právní předpisy Evropské unie o ochraně údajů. Pokud sdílíme vaše osobní údaje s poskytovatelem služeb, který je třetí stranou mimo Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko, ujišťujeme se před předáním, že kromě výjimečných případů povolených zákonem má příjemce buď odpovídající úroveň ochrany údajů, nebo existují vhodná ochranná opatření. Kopii příslušných ochranných opatření můžete získat tak, že nás kontaktujete kliknutím sem.

Podle naší všeobecné obchodní praxe se data získaná od uživatelů v EU zpracovávají na serverech umístěných v EU a v Rusku.

V rozsahu požadovaném místními platnými právními předpisy zvolíme mechanismus přeshraničního přenosu údajů v souladu s příslušnými požadavky místních platných právních předpisů a splníme podmínky a provedeme příslušné postupy nebo přijmeme ochranná opatření požadovaná pro přeshraniční přenos údajů.

VAŠE PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ A ZPŮSOB JEJICH UPLATNĚNÍ

Rovněž vás informujeme, že máte určitá práva týkající se vašich osobních údajů, které zpracováváme:

 • Právo být informován. Máte právo na poskytnutí jasných, transparentních a snadno srozumitelných údajů o tom, jak používáme vaše osobní údaje, a o vašich právech.
 • Právo na přístup. Máte právo požádat o potvrzení, zda vaše osobní údaje zpracováváme; v takovém případě máte právo na přístup k takovému zpracování.
 • Právo na opravu. Máte právo požádat o opravu nepřesných osobních údajů, které o vás zpracováváme. Dále můžete požadovat doplnění neúplných údajů.
 • Právo na vymazání (právo být zapomenut). V určitých případech máte nárok na to, abychom vaše osobní údaje vymazali.
 • Právo na omezení zpracování. V určitých případech máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, například pokud zpochybňujete přesnost osobních údajů nebo pokud je zpracování nezákonné a nesouhlasíte s výmazem osobních údajů a požadujete omezení jejich použití.
 • Právo na přenositelnost údajů. Pokud jste nám údaje poskytli na základě smlouvy nebo souhlasu, máte právo požádat o předání svých osobních údajů. Vám nebo vámi vybrané třetí straně poskytneme vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku

Právo vznést námitku v jednotlivých případech Máte právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace proti zpracování vašich osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); včetně profilování na základě těchto ustanovení. Tyto osobní údaje pak již nebudeme pro tyto účely zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování není nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitka proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro tyto účely. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

 • Právo odvolat souhlas. Máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na platnost jakékoli činnosti zpracování vašich osobních údajů, která již byla provedena před odvoláním vašeho souhlasu.
 • Právo na stížnost. Pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, je nezákonné, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho obvyklého bydliště, vašeho pracoviště nebo v místě údajného porušení.

Pokud místní platné zákony vyžadují něco jiného, platí místní právní požadavky.

Pokud chcete tato práva uplatnit, můžete nás kdykoli přímo kontaktovat.