Skip to main

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Kaspersky Lab pro weby

Naposledy aktualizováno: 28.04.2020. Co je nového

ÚDAJE O SPRÁVCI ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na weby společnosti AO Kaspersky Lab se sídlem na adrese bldg. 3, 39A, Leningradskoe Shosse, Moscow, 125212, Russian Federation („Kaspersky“, „Kaspersky Lab“ nebo „my“), které přijímají údaje nebo odkazují na tyto zásady ochrany osobních údajů. Nevztahují se na weby společnosti Kaspersky, které nezobrazují tyto zásady ochrany osobních údajů ani na ně neodkazují nebo které mají vlastní zásady ochrany osobních údajů. Nevztahují se ani na služby a produkty společnosti Kaspersky Lab, pokud na tyto zásady ochrany osobních údajů neodkazují.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů informujeme o zpracování a ochraně vašich osobních údajů při používání našich webů. Pro naši společnost, která je odborníkem na zabezpečení, jsou ochrana osobních údajů a jejich zabezpečení údajů velmi důležité. Proto jsme se zavázali respektovat a chránit vaše soukromí a zacházet s vašimi osobním údaji důvěrným způsobem. Doporučujeme tento web pravidelně navštěvovat, protože tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být aktualizovány v souvislosti s možnými novelami zákonů nebo změnami v našich interních postupech.

Pokud máte otázky nebo připomínky ohledně zpracovávání vašich osobních údajů a postupů společnosti Kaspersky Lab týkajících se zásad ochrany osobních údajů nebo byste chtěli, abychom aktualizovali údaje či preference, které jste nám poskytli, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese https://support.kaspersky.com/general/privacy nebo přímo poštou nebo e-mailem na adrese Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Despag-Strasse 3, 85055, Germany, dpo@kaspersky.com.

Můžete také kontaktovat zástupce společnosti Kaspersky Lab pro Evropu (v souladu s článkem 27 GDPR): Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Despag-Strasse 3, 85055, Germany, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.

OBECNÉ INFORMACE

Obecně můžete navštěvovat a číst většinu obsahu našeho webu, aniž byste poskytovali jakékoli osobní údaje.

Pro účely postupu vyhledání vámi požadovaných informací z našeho webu jsou na našich serverech uloženy určité údaje potřebné k dodání služeb nebo pro statistické či bezpečnostní účely, a to v anonymizované nebo pseudonymní formě (pseudonymní forma znamená data, která jsou shromažďována pod pseudonymem, např. jedinečný náhodný alfanumerický řetězec vygenerovaný interně za účelem identifikace každého datového záznamu). V této souvislosti jsou zaznamenávány obecné údaje, např. název vaší domény nebo typ prohlížeče. Tyto údaje nám neumožňují vyvozovat závěry ohledně vaší identity. Tyto anonymizované nebo pseudonymní údaje jsou ihned po jejich statistickém vyhodnocení vymazány.

Nezpracováváme žádné „zvláštní kategorie osobních údajů“ týkajících se vaší osoby (což zahrnuje údaje o vaší rase nebo etnickém původu, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, sexuálním životě, sexuální orientaci, politických názorech, členství v odborech, informace o vašem zdraví a genetické a biometrické údaje).

PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Účel zpracování osobních údajů, které poskytujete, závisí na webových stránkách, službách a funkcích, které používáte. Údaje používáme zejména k:

 • zajištění plnění smlouvy s uživateli a umožnění požadovaného provádění služeb pro zákazníky;
 • ochraně uživatele před známými hrozbami za účelem zabezpečení informací;
 • zlepšení uživatelské interakce a zkušeností s našimi službami, zejména v souvislosti se změnami uživatelského rozhraní a poskytováním požadovaného obsahu a reklamy pro marketingové účely;
 • poskytování technické podpory produktů a služeb pro zákazníky a zlepšování kvality produktů a služeb;
 • odpovědím na vaše otázky a další interakci s vámi;
 • zajištění našich webových stránek a ochraně vás i sebe před podvody.

JAKÝ JE PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Náš právní základ pro zpracování vašich obecných osobních údajů:

 • zpracování nezbytné pro plnění smlouvy se subjektem údajů nebo podniknutí kroků k uzavření smlouvy;
 • pokud je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy a vaše zájmy a základní práva nejsou s těmito zájmy v konfliktu:
  • při zajišťování neustálé bezpečnosti a řádného provozu našich webových stránek a souvisejících IT systémů a předcházení podvodům;
  • omezené osobní údaje jsou uloženy v těch případech, kdy nás jednotlivci požádali, abychom jejich osobních údaje nezpracovávali, čímž může společnost Kaspersky Lab i nadále splňovat jejich požadavky;
 • váš výslovný souhlas se zpracováním pro daný účel;
 • zpracování nezbytné pro dodržení zákonné povinnosti.

AUTOMATICKÉ ROZHODOVÁNÍ

U našich webových stránek a služeb nepoužíváme automatické rozhodování.

KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAKÝM ZPŮSOBEM

My Kaspersky, Kaspersky Account, Konzola pro správu aplikace Kaspersky Small Office Security a Anti-Theft Web Management (dále jen „Služba“)

Kategorie osobních údajů

Abyste mohli používat službu a získávat přístup ke všem jejím funkcím, poskytnete nám následující osobní údaje:

 • vaši e-mailovou adresu a heslo, když se registrujete do naší služby;
 • číslo mobilního telefonu;
 • informace o vašem zařízení a licencích;
 • informace, které jste poskytli technické podpoře společnosti Kaspersky Lab;
 • informace o lhůtě platnosti vaší bankovní karty a posledních 4 znacích čísla vaší bankovní karty;
 • statistické informace o svém prohlížeči (názvy domén, IP adresy, poskytovatel sítě, typy prohlížečů a další údaje o prostředí klienta, které aplikace společnosti Kaspersky Lab používáte a jak je používáte, o webových stránkách, které jste navštívili bezprostředně před návštěvou našeho webu, o stránkách našeho webu, které jste navštívili, čase stráveném na těchto stránkách, informacích, které jste na našem webu vyhledávali, časech a datech přístupu a ostatní statistické údaje o návštěvnících našich stránek);
 • úplný seznam údajů shromažďovaných na spravovaných zařízeních službou My Kaspersky najdete v části „Podmínky při zpracování dat“;
 • údajů shromažďovaných na spravovaných zařízeních konzolou pro správu aplikace Kaspersky Small Office Security najdete v části „Podmínky při zpracování dat“.

Popis služby

Registrace účtu. Pro používání služeb a získání přístupu ke všem jejím funkcím budete muset vytvořit osobní účet, což vyžaduje, abyste nám poskytli vaši e-mailovou adresu (která bude vaším uživatelským jménem) a heslo. Tyto informace budeme zpracovávat a používat pouze k tomu, abychom vám poskytovali službu, pokud si výslovně nezvolíte zpracovávání nebo použití pro jiné účely (např. získávání užitečných zpráv o produktech a službách společnosti Kaspersky Lab prostřednictvím e-mailu). Možná bude také potřeba, abyste nám poskytli své mobilní telefonní číslo za účelem další ochrany vašeho účtu před neoprávněným přístupem. Vaše mobilní telefonní číslo použijeme pouze k tomu, abychom vám zasílali autorizační bezpečnostní kódy.

Nastavení účtu a nákupy. Údaje o svém účtu, heslo a preference můžete kdykoli kontrolovat, aktualizovat nebo opravovat nebo svůj účet můžete dokonce kdykoli vymazat pomocí funkce „Nastavení účtu“. Dále budete moci kontrolovat historii svých nákupů od našeho poskytovatele webového obchodu. V nastaveních účtu můžete také provést propojení s bankovní kartou pro snadné nákupy dalších produktů a služeb společnosti Kaspersky Lab. Pokud tuto možnost aktivujeme, náš poskytovatel webového obchodu připojí údaje o vaší bankovní kartě k vašemu účtu a ponechá si je pro účely dalších objednávek. Společnost Kaspersky Lab vytvoří speciální odkaz na vašeho poskytovatele webového obchodu a vystaví objednávky vaším jménem vždy, když je provedete. Náš poskytovatel webového obchodu nám také poskytuje informace o lhůtě platnosti vaší bankovní karty a posledních 4 znacích čísla vaší bankovní karty. Nebudeme však mít přístup k ostatním údajům o vaší kreditní kartě, které má náš poskytovatel webového obchodu uloženy. Propojení s vaším účtem bude navazováno pouze technicky na základě kombinace interního ID uživatele a hesla. Tyto přihlašovací údaje nám neumožňují přístup k vaší bankovní kartě ani jiným osobním údajům uložených naším poskytovatelem webového obchodu. Interní ID uživatele se používá k aktivaci objednávek, které provedete prostřednictvím webového obchodu.

Zařízení. Po registraci budete moci spravovat všechna svá zařízení, která zabezpečujete pomocí produktů společnosti Kaspersky Lab. Můžete například zajistit ztracená nebo odcizená zařízení, snadno zkontrolovat stav produktů společnosti Kaspersky Lab v jednotlivých zařízeních nebo opravit vzniklé problémy. Abyste tak mohli učinit, musíte tato zařízení připojit pomocí funkce „Zařízení“. V takovém případě je nutné vytvořit propojení mezi vaším účtem a zařízeními, která připojujete. To bude samozřejmě používáno pouze pro účely poskytování funkce „Zařízení“, pokud si výslovně nezvolíte jeho používání i pro jiné účely.

Licence. Všechny své licence na produkty společnosti Kaspersky Lab můžete spravovat pomocí funkce „Licence“, pokud přidáte u jednotlivých produktů váš platný aktivační kód (kódy) a připojíte jej k zařízení, na kterém se používá. Můžete si také zvolit, že chcete být automaticky upozorňováni na končící platnost licencí, nebo využít funkci automatického prodloužení. Připomenutí vám budou zasílána e-mailem pouze v případě, že si tuto možnost výslovně zvolíte.

Podpora. Pokud požadujete od naší technické podpory nebo týmu Virus Lab podporu prostřednictvím služeb podpory, požádáme vás o informace potřebné k tomu, abychom vám tuto podporu mohli poskytnout, například číslo registrace/licence, 4 poslední symboly čísla vaší platební karty použité k nákupu licence, e-mailovou adresu a údaje ohledně produktu, kterého se váš problém týká, hardwaru vašeho počítače, jeho softwaru a povahy problému, se kterým se potýkáte. Dále může být pro tento účel užitečné nebo dokonce nezbytné, abyste nám zaslali soubory, se kterými máte potíže, pomocí funkce „Nahrát“. Ty mohou obsahovat také osobní údaje, např. názvy souborů, metadata nebo obsahy specifické pro uživatele nebo jinak osobně identifikovatelné. Je samozřejmě vždy na vašem rozhodnutí, zda chcete soubory nahrát či nikoli. Pokud tak učiníte, podívejte se do naší směrnice o zajišťování dat obsahující odkaz na službu nahrání a nejprve ji přijměte.

Statistické údaje. U osob, které navštíví naše stránky, můžeme sledovat názvy domén, IP adresy, poskytovatele sítě, druhy prohlížečů a další informace o prostředí klienta (např. model zařízení, operační systém, rozlišení obrazovky atd.). Můžeme také shromažďovat informace o tom, které aplikace společnosti Kaspersky Lab používáte a jak je používáte, o webových stránkách, které jste navštívili bezprostředně před návštěvou našeho webu, o stránkách našeho webu, které jste navštívili, čase stráveném na těchto stránkách, informacích, které jste na našem webu vyhledávali, časech a datech přístupu a ostatní statistické údaje. Tyto informace používáme k vytváření statistik o provozu webových stránek společnosti Kaspersky Lab a ke zlepšování zabezpečení a dostupnosti našeho webu a služeb. Takovéto informace nejsou spojeny s žádnými osobními údaji. Nepožadujeme od vás informace z vašeho zařízení založené na umístění, nezískáváme k nim přístup ani je nesledujeme.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat

Údaje budou vymazány nejpozději 1 (jeden) kalendářní měsíc od vymazání účtu.

Web Kaspersky Motorsport

Kategorie osobních údajů

Abyste mohli používat službu a získávat přístup ke všem jejím funkcím, poskytnete nám následující osobní údaje:

 • uživatelské jméno a heslo;
 • jméno;
 • příjmení;
 • e-mailová adresa;
 • vaše osobní preference;
 • komentáře pro ostatní uživatele.

Popis služby

Kontaktujte nás. Když v této části webu zadáte vaše údaje, zašleme vám e-mail, kterým potvrdíme vaše předplatné. Po potvrzení vám budeme pravidelně zasílat e-maily s aktuálními nejnovějšími novinkami z webu Kaspersky Motorsport. Své údaje můžete kdykoli změnit a odhlásit se z předplatného pomocí příslušných odkazů obsažených v každém e-mailu.

Kontaktujte nás. Když do této části webu zadáte své údaje, zašleme vám e-mail, kterým potvrdíme přijetí vašeho požadavku. Vaše osobní údaje z tohoto formuláře použijeme pouze k odpovědi na váš dotaz.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat

Pokud budete chtít, můžete svůj účet kdykoli smazat.  Pokud svůj účet smažete, do 24 hodin vymažeme z našich záznamů všechny vaše osobní údaje.

Kaspersky Business Hub

Kategorie osobních údajů

Chcete-li používat Kaspersky Business Hub a získat přístup ke všem jeho funkcím, musíte poskytnout následující údaje:

 • vaše osobní údaje o účtu:
  • e-mailovou adresu a heslo;
  • bezpečnostní otázka k obnovení přístupu k vašemu účtu v případě zapomenutí hesla;
  • číslo mobilního telefonu;
  • země.
 • informace o vašich licencích k produktům společnosti Kaspersky, které jsou dostupné v prostředí Kaspersky Business Hub;
 • statistické informace o vašem zařízení a webovém prohlížeči, které se shromažďují při návštěvě našeho webu;
 • informace poskytnuté technické podpoře společnosti Kaspersky

Popis služby

Registrace účtu. Budete-li chtít používat platformu Kaspersky Business Hub a mít přístup k produktům dostupným na platformě Kaspersky Business Hub, musíte si vytvořit osobní účet. K tomu je nutné uvést e-mailovou adresu (bude použita jako vaše uživatelské jméno) a heslo. Tyto informace budeme zpracovávat a používat pouze k zajištění funkčnosti platformy Kaspersky Business Hub a produktů používaných na platformě Kaspersky Business Hub. Tyto informace budou zpracovány a používány pro jiné účely pouze v případě, že k tomu dáte svůj výslovný souhlas (například k zasílání nejnovějších zpráv o produktech a službách společnosti Kaspersky e-mailem nebo ke kontaktování v souvislosti s recenzemi produktů společnosti Kaspersky). V zájmu zvýšení ochrany svého účtu před neoprávněným přístupem můžete také uvést číslo svého mobilního telefonu, a navíc i bezpečnostní otázku, abyste znovu získali přístup ke svému účtu v případě zapomenutí hesla. Vaše telefonní číslo použijeme pouze k odeslání bezpečnostních kódů během vaší autorizace.

Pomocí funkce „Spravovat účet“ můžete kdykoli zobrazit, aktualizovat a upravit informace o účtu, případně i účet odstranit.

Licence. Pomocí funkce „Licence“ můžete spravovat licence k produktům společnosti Kaspersky, které máte k dispozici na platformě Kaspersky Business Hub. Toto lze provést vložením platných aktivačních kódů pro jednotlivé produkty, které používáte. E-mailem vám můžeme zaslat automatické upozornění na vypršení platnosti licence.

Přístup ke správě určitých licencí a používání konkrétních instancí našich produktů závisí na vašich přístupových právech nakonfigurovaných v příslušných produktech.

Vámi uvedenou zemi při registraci vašeho účtu použijeme k zajištění funkce nákupu licence online. Online prodej licencí (přes internet) provádí poskytovatel služeb internetového obchodu (třetí strana).

Statistické údaje. V zájmu shromažďování komplexních statistik o používání platformy Kaspersky Business Hub návštěvníky webových stránek můžeme využívat různé analytické služby (třetí strany). Více informací o našich zásadách třetích stran naleznete v tomto dokumentu v části „POUŽÍVÁME SOUBORY COOKIE NEBO SOCIÁLNÍ SÍŤOVÉ MODULY“. Tyto informace budou zpracovávány a používány, dáte-li k tomu svůj výslovný souhlas při návštěvě platformy Kaspersky Business Hub.

Podpora. Budete-li kontaktovat technickou podporu (Technical Support) nebo antivirovou laboratoř (Virus Lab) pomocí našich podpůrných služeb, požádáme vás o nezbytné informace s cílem zajištění vaší podpory (např. vaše licenční číslo, e-mailová adresa, informace o produktu s případným problémem, informace o počítačovém hardwaru a softwaru a popis problému). Tyto soubory mohou také obsahovat osobní informace, např. jméno uživatele nebo identifikovatelné názvy souborů, metadata či obsah souboru. Tyto soubory můžete zaslat podle vlastního uvážení.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat

Informace o vašem osobním účtu budou odstraněny nejpozději 1 (jeden) kalendářní měsíc po zrušení účtu. Zálohy údajů se ukládají nejdéle 1 (jeden) měsíc od okamžiku jejich vytvoření.

Kaspersky Endpoint Security Cloud

Kategorie osobních údajů

Chcete-li používat službu Kaspersky Endpoint Security Cloud a získat přístup ke všem jejím funkcím, musíte poskytnout následující údaje:

 • podrobnosti o osobním účtu na platformě Kaspersky Business Hub (příslušný seznam údajů a zásady jeho zpracování naleznete v části Kaspersky Business Hub tohoto dokumentu);
 • údaje o vašem pracovním prostoru v rámci služby Kaspersky Endpoint Security Cloud:
  • informace o vašich licencích pro službu Kaspersky Endpoint Security Cloud;
  • údaje shromážděné ze spravovaných zařízení, která jsou připojena k pracovnímu prostoru;
 • statistické informace o vašem zařízení a webovém prohlížeči, které se shromažďují při návštěvě našeho webu;
 • informace poskytnuté technické podpoře společnosti Kaspersky.

Popis služby

Registrace účtu. Budete-li chtít používat službu Kaspersky Endpoint Security Cloud a mít přístup ke všem jejím funkcím, musíte si na platformě Kaspersky Business Hub vytvořit osobní účet. Vámi uvedenou e-mailovou adresu při registraci na platformě Kaspersky Business Hub se zavazujeme zpracovávat a používat k zajištění funkčnosti služby Kaspersky Endpoint Security Cloud pro vaše potřeby. Tyto informace mohou být zpracovány a použity pro jiné účely pouze s vaším výslovným souhlasem.

Licence. Licence pro službu Kaspersky Endpoint Security Cloud můžete spravovat pomocí funkce „Licence“. Toto lze provést doplněním licencí o platné aktivační kódy. E-mailem vám můžeme zaslat automatické upozornění na vypršení platnosti licence.

Přístup ke správě konkrétních licencí závisí na vašich přístupových právech, jakož i na přístupových právech ostatních uživatelů služeb Kaspersky Business Hub. Tato přístupová práva lze konfigurovat ve zvláštních pracovních prostorech služby Kaspersky Endpoint Security Cloud. Více informací najdete v naší online dokumentaci.

Zařízení. Po vytvoření pracovního prostoru u služby Kaspersky Endpoint Security Cloud budete moci spravovat zařízení, která jsou připojena k vašemu pracovnímu prostoru a která jsou chráněna produkty společnosti Kaspersky. Před zahájením správy zařízení pomocí služby Kaspersky Endpoint Security Cloud je nutné podniknout všechny kroky potřebné k dodržení platné legislativy při pro používání služeb Kaspersky Endpoint Security Cloud. Nastavení služby Kaspersky Endpoint Security Cloud lze upravit pro lepší přizpůsobení jejímu konkrétnímu použití. Více informací najdete v naší online dokumentaci. V zájmu zajištění účinnosti zařízení spravovaná ve službě Kaspersky Endpoint Security Cloud přenášejí údaje na administrační servery umístěné přímo v infrastruktuře Kaspersky Endpoint Security Cloud. Seznam údajů shromažďovaných ze spravovaných zařízení je uveden v online dokumentaci v článku „O poskytování údajů.“

Statistické údaje. V zájmu shromažďování komplexních statistik o používání služby Kaspersky Endpoint Security Cloud návštěvníky webových stránek můžeme využívat různé analytické služby (třetí strany). Více informací o našich zásadách třetích stran naleznete v tomto dokumentu v části „POUŽÍVÁME SOUBORY COOKIE NEBO SOCIÁLNÍ SÍŤOVÉ MODULY“.

Podpora. Budete-li kontaktovat technickou podporu (Technical Support) nebo antivirovou laboratoř (Virus Lab) pomocí našich podpůrných služeb, požádáme vás o nezbytné informace s cílem zajištění vaší podpory (např. vaše licenční číslo, e-mailová adresa, informace o produktu s případným problémem, informace o počítačovém hardwaru a softwaru a popis problému). Tyto soubory mohou také obsahovat osobní údaje, např. uživatelské nebo identifikovatelné názvy souborů, metadata a obsah. Tyto soubory můžete zaslat podle vlastního uvážení.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat

Údaje o vašich pracovních prostorech lze odstranit pomocí funkce „Správa pracovních prostorů“ na platformě Kaspersky Business Hub nebo se automaticky odstraní po vypršení licence Kaspersky Endpoint Security Cloud. Podrobné informace o době uchovávání údajů o pracovních prostorech naleznete v online dokumentaci v článku „O poskytování údajů“.

Kaspersky Security Center Cloud Console

Kategorie osobních údajů

Chcete-li používat službu Kaspersky Security Center Cloud Console a získat přístup ke všem jejím funkcím, musíte poskytnout následující údaje:

 • vaše osobní údaje o účtu:
  • e-mailovou adresu a heslo;
  • bezpečnostní otázka k obnovení přístupu k vašemu účtu v případě zapomenutí hesla;
  • číslo mobilního telefonu;
 • informace o vašich licencích k produktům společnosti Kaspersky, které jsou dostupné v rámci služby Kaspersky Security Center Cloud Console;
 • údaje o pracovních prostorech Cloud Console Kaspersky Security Center:
  • informace o vašich licencích pro službu Kaspersky Security Center Cloud Console;
  • údaje shromážděné ze spravovaných zařízení, která jsou připojena k pracovnímu prostoru;
  • údaje, která uživatel zadá do rozhraní Kaspersky Security Center Cloud Console;
 • statistické informace o vašem zařízení a webovém prohlížeči, které se shromažďují při návštěvě našeho webu;
 • informace poskytnuté technické podpoře společnosti Kaspersky.

Popis služby

Registrace účtu. Budete-li chtít používat službu Kaspersky Security Center Cloud Console a mít přístup ke všem jejím funkcím, musíte si na platformě Kaspersky Security Center Cloud Console vytvořit osobní účet. Toto lze provést uvedením e-mailové adresy a hesla. Jsme zavázání zpracovávat a používat tyto informace výhradně za účelem zajištění funkčnosti služby Kaspersky Security Center Cloud Console. Tyto informace mohou být zpracovány a použity pro jiné účely pouze s vaším výslovným souhlasem. V zájmu zvýšení ochrany svého účtu před neoprávněným přístupem můžete také uvést číslo svého mobilního telefonu, a navíc i bezpečnostní otázku, abyste znovu získali přístup ke svému účtu v případě zapomenutí hesla. Vaše telefonní číslo použijeme pouze k odeslání bezpečnostních kódů během vaší autorizace.

Pomocí funkce „Spravovat účet“ můžete kdykoli zobrazit, aktualizovat a upravit informace o účtu, případně i účet odstranit.

Licence. Pomocí funkce „Licence“ lze spravovat licence k produktům společnosti Kaspersky, které jsou k dispozici v rámci služby Kaspersky Security Center Cloud Console. Toto lze provést vložením platných aktivačních kódů pro jednotlivé produkty, které používáte. K dispozici je možnost povolit automatické připomenutí vypršení platnosti licencí aktivovaných v produktech společnosti Kaspersky. Připomenutí vám budou zasílána e-mailem pouze v případě, že k tomu dáte svůj výslovný souhlas.

Zařízení. Po vytvoření pracovního prostoru u služby Security Center Cloud Console budete moci spravovat zařízení, která jsou připojena k vašemu pracovnímu prostoru a která jsou chráněna produkty společnosti Kaspersky. Před zahájením správy zařízení pomocí služby Kaspersky Security Center Cloud Console je nutné přijmout veškerá nezbytná opatření, aby se dodržela příslušná legislativa týkající se používání služeb Kaspersky Security Center Cloud Console. Nastavení služby Kaspersky Security Center Cloud Console lze upravit pro lepší přizpůsobení jejímu konkrétnímu použití. Více informací najdete v naší online dokumentaci. V zájmu zajištění účinnosti zařízení spravovaná ve službě Kaspersky Security Center Cloud přenášejí údaje na administrační servery umístěné přímo v infrastruktuře Kaspersky Security Center Cloud. Seznam údajů shromažďovaných ze spravovaných zařízení je uveden v online dokumentaci v článku „O poskytování údajů.“

Statistické údaje. V zájmu shromažďování komplexních statistik o používání služby Kaspersky Security Center Cloud návštěvníky webových stránek můžeme využívat různé analytické služby (třetí strany). Více informací o našich zásadách třetích stran naleznete v tomto dokumentu v části „POUŽÍVÁME SOUBORY COOKIE NEBO SOCIÁLNÍ SÍŤOVÉ MODULY“. Pokud dáte svůj výslovný souhlas, budou tyto informace zpracovány a použity při návštěvě služby Kaspersky Security Center Cloud Console.

Podpora. Budete-li kontaktovat technickou podporu (Technical Support) nebo antivirovou laboratoř (Virus Lab) pomocí našich podpůrných služeb, požádáme vás o nezbytné informace s cílem zajištění vaší podpory (např. vaše licenční číslo, e-mailová adresa, informace o produktu s případným problémem, informace o počítačovém hardwaru a softwaru a popis problému). Tyto soubory mohou také obsahovat osobní informace, např. jméno uživatele nebo identifikovatelné názvy souborů, metadata či obsah souboru. Tyto soubory můžete zaslat podle vlastního uvážení.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat

Informace o vašem osobním účtu budou odstraněny nejpozději 1 (jeden) kalendářní měsíc po zrušení účtu. Zálohy údajů se ukládají nejdéle 1 (jeden) měsíc od okamžiku jejich vytvoření. Údaje o vašich pracovních prostorech se po vypršení licence na službu Kaspersky Security Center Cloud nebo po vyžádání jejího odstranění prostřednictvím technické podpory automaticky odstraní. Po vypršení platnosti licence vám může být uděleno právo pokračovat v používání produktu, i když funkce produktu může být omezena. Podrobné informace o době uchovávání údajů pracovního prostoru naleznete v online dokumentaci v článku „O poskytování údajů.“

Kaspersky Security for Microsoft Office 365

Kategorie osobních údajů

Abyste mohli používat službu a získávat přístup ke všem jejím funkcím, poskytnete nám následující osobní údaje:

 • e-mailová adresa;
 • název společnosti;
 • heslo;
 • vaše preference;
 • informace, které jste poskytli technické podpoře společnosti Kaspersky Lab;
 • seznam údajů, ke kterým může služba Kaspersky Security for Microsoft Office 365 získat přístup, a také údajů, které jsou shromažďovány během provozu služby, jsou uvedeny v části dokumentace „O poskytování dat“.

Popis služby

Registrace účtu. Pro používání služby Kaspersky Security for Microsoft Office 365 a získání přístupu ke všem jejím funkcím budete muset vytvořit osobní účet, což vyžaduje, abyste nám poskytli vaši e-mailovou adresu, název společnosti a heslo. Můžete použít účet Kaspersky Endpoint Security Cloud. Tyto informace budeme zpracovávat a používat pouze k tomu, abychom vám poskytovali službu Kaspersky Security for Microsoft Office 365, pokud si výslovně nezvolíte zpracovávání nebo použití pro jiné účely (např. získávání užitečných zpráv o produktech a službách společnosti Kaspersky Lab prostřednictvím e-mailu). Pro oznámení týkající se poskytování služby Kaspersky Security for Microsoft Office 365 včetně informování o tom, kdy bude služba nedostupná, kdy skončí platnost zkušební lhůty nebo kdy budou vydány aktualizace, bude použita e-mailová adresa uvedená při registraci.

Nastavení účtu. Údaje o svém účtu, heslo a preference můžete kdykoli kontrolovat, aktualizovat nebo opravovat nebo svůj účet můžete dokonce kdykoli vymazat pomocí funkce „Nastavení účtu“.

Konfigurace služeb. Služba Kaspersky Security for Microsoft Office 365 je začleněná přímo do produktu Office 365, což vyžaduje přístup ke službě Exchange Online nebo OneDrive. Pokud chcete připojení ke službě Exchange Online nebo OneDrive nakonfigurovat, budete přesměrováni na webové stránky Microsoft Online a vyzváni k udělení oprávnění pro aplikaci Kaspersky Security for Office 365 pomocí postupu OAuth 2.0. Služba Kaspersky Security for Microsoft Office 365 rovněž vyžaduje účet služby pro přístup do karantény Exchange Online. Tento účet služby lze nakonfigurovat automaticky nebo ručně. Pokud si zvolíte automatickou konfiguraci, služba vás požádá o přihlašovací údaje globálního správce. Tato služba neukládá údaje v žádné formě; místo toho je používá pouze při počáteční konfiguraci a vytvoření účtu služby. Pokud si zvolíte ruční konfiguraci, přihlašovací údaje globálního správce nejsou potřeba a účet služby je vytvořen ručně správcem.

Provoz služeb. Služba Microsoft Office 365 přijímá během svého provozu zprávy a ostatní objekty (schůzky, úkoly atd.) a rovněž soubory OneDrive určené ke skenování; tyto jsou zpracovávány podle nastavení ochrany. Služba Kaspersky Security for Microsoft Office 365 neukládá zprávy, soubory OneDrive ani objekty vyžadující skenování ve své infrastruktuře. Seznam údajů, ke kterým může služba Kaspersky Security for Microsoft Office 365 získat přístup, a také údaje, které jsou shromažďovány během provozu služby, jsou uvedeny v části dokumentace „O poskytování dat“.

Podpora. Pokud požadujete od naší technické podpory nebo týmu Virus Lab podporu prostřednictvím našich služeb podpory, požádáme vás o informace potřebné k tomu, abychom vám mohli pomoci, jako je například číslo registrace/licence, poslední 4 symboly čísla vaší platební karty, použité k nákupu licence, e-mailová adresa, údaje o produktu a službě, kterých se problém týká, údaje týkající se hardwaru vašeho počítače, jeho softwaru a povahy problému, se kterým se potýkáte. Dále může být pro tento účel užitečné nebo dokonce nezbytné, abyste nám zaslali soubory, se kterými máte potíže, pomocí funkce „Nahrát“ v účtu Company Account. Ty mohou obsahovat také osobní údaje, např. názvy souborů, metadata nebo obsahy specifické pro uživatele nebo jinak osobně identifikovatelné. Je samozřejmě vždy na vašem rozhodnutí, zda chcete soubory nahrát či nikoli.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat

Údaje budou vymazány 6 měsíců po uplynutí doby platnosti vaší licence.

Kaspersky CompanyAccount

Kategorie osobních údajů

Abyste mohli používat službu a získávat přístup ke všem jejím funkcím, poskytnete nám následující osobní údaje:

 • firemní e-mailová adresa (což bude vaše uživatelské jméno);
 • heslo;
 • vaše jméno;
 • vaše příjmení;
 • název společnosti;
 • země;
 • licence vaší společnosti k používání aplikací společnosti Kaspersky Lab;
 • informace, které jste poskytli technické podpoře společnosti Kaspersky Lab. Viz část Směrnice o zajišťování dat.
 • další e-mailové adresy „třetích stran“ (pokud jsou přidány do účtu).

Popis služby

Registrace účtu. Abyste mohli používat účet CompanyAccount a mít přístup ke všem jeho funkcím, musíte vytvořit:

 • osobní účet;
 • účet pro vaši společnost, pokud tak již neučinili vaši spolupracovníci.

To bude vyžadovat, abyste nám poskytli vaši firemní e-mailovou adresu (což bude vaše uživatelské jméno), heslo, jméno a příjmení, název společnosti, zemi, ve které působí, a licenci vaší společnosti na používání aplikací společnosti Kaspersky Lab. Tyto informace budeme zpracovávat a používat výhradně pro účely poskytování služeb a technické podpory Company Account, pokud se výslovně nerozhodnete pro jejich zpracovávání a použití i pro jiné účely. Po registraci bude váš osobní účet propojen s účtem vaší společnosti. Pokud byl účet vaší společnosti již dříve vytvořen, budou z vaší společnosti zaslány vaše údaje o registraci (jméno a příjmení a firemní e-mailová adresa) správci účtu CompanyAccount. Jako správce je obvykle označen zaměstnanec společnosti, který jako první zaregistroval společnost a osobní účet.

Nastavení účtu. Údaje o svém účtu a heslo můžete kdykoli kontrolovat, aktualizovat nebo opravovat nebo svůj účet můžete na kartě „Můj účet“ kdykoli vymazat. Správce účtu CompanyAccount vaší společnosti bude také moci změnit nastavení vašeho účtu a resetovat vaše heslo. Pokud jste správcem účtu CompanyAccount vaší společnosti, máte možnost upravovat osobní účty všech svých spolupracovníků a zablokovat celý firemní účet (osobní účty zaměstnanců zůstanou v systému).

Licence. Na kartě „Licence“ vašeho účtu CompanyAccount můžete přidávat licence vaší společnosti k produktům společnosti Kaspersky Lab a zobrazovat je (aktivační kódy nebo soubory klíče pro jednotlivé produkty). Licence poskytnutá při registraci bude na účet CompanyAccount vaší společnosti přidána automaticky. Soubory klíče nejsou fyzicky uloženy na účtu CompanyAccount. Systém ukládá pouze záznamy o licenci vaší společnosti. K seznamu licencí má přístup každý zaměstnanec společnosti s osobním účtem propojeným s účtem CompanyAccount vaší společnosti. Správce vašeho účtu CompanyAccount může odstranit licence vaší společnosti jejich odstraněním ze seznamu.

Smlouvy. Pokud vaše společnost zakoupí další služby zákaznické podpory, po zaznamenání nákupu budete moci nahlížet do seznamu nákupních služeb na kartě „Smlouvy“. Seznam smluv bude dostupný těm zaměstnancům společnosti, kteří byli při nákupu označeni jako osoby oprávněné používat placené služby. Tyto osoby budou automaticky dostávat oznámení o uplynutí doby platnosti smlouvy.

Požadavky na zákaznickou podporu. Pokud požádáte tým zákaznické podpory nebo tým Anti-Virus Lab o podporu prostřednictvím účtu CompanyAccount, můžeme vás požádat, abyste nám zaslali informace, které můžeme potřebovat při poskytování pomoci. Mohou sem patřit například informace o produktu spojeném s vaším požadavkem, počítačovém hardwaru, vaší firemní síti, softwaru a povaze problému, s nímž se potýkáte. Navíc může být užitečné nebo dokonce nezbytné, abyste nám zaslali soubory, se kterými máte potíže, nebo soubory, které definují konfiguraci vašeho počítače nebo sítě. To lze provést použitím možnosti „Připojit soubory“ ve formuláři požadavku. Tyto soubory mohou obsahovat také specifické údaje o uživateli nebo jinak osobně identifikovatelné názvy souborů, metadata nebo obsahy. Je vždy na vašem rozhodnutí, zda tyto soubory nahrajete. Pokud chcete nahrát soubory, nejprve si přečtěte a přijměte naši Směrnici o zajišťování dat na stránce nahrávání souborů. Abychom mohli pro váš požadavek zvolit správné oddělení zákaznické podpory, použijeme informace o licencích vaší společnosti, zemi a případně jazyku rozhraní vybraném na vašem účtu CompanyAccount. Pokud váš správce účtu CompanyAccount ručně změní odpovídající nastavení, mohou mít vaši spolupracovníci přístup k vašim požadavkům (správce může do požadavků nahlížet automaticky).

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat

Svůj účet můžete kdykoli smazat v nastavení účtu nebo odesláním požadavku na technickou podporu. Po smazání vašeho účtu budou vaše osobní údaje uchovávány v databázi společnosti Kaspersky Lab do skončení doby jejich uchovávání, avšak vy již ke stránce CompanyAccount prostřednictvím smazaného účtu nebudete mít přístup.

Partnerský portál společnosti Kaspersky Lab

Kategorie osobních údajů

Abyste mohli používat službu a získávat přístup ke všem jejím funkcím, poskytnete nám následující osobní údaje:

 • e-mailová adresa;
 • heslo;
 • vaše jméno;
 • adresa;
 • telefonní číslo;
 • informace, které jste poskytli technické podpoře společnosti Kaspersky Lab.

Popis služby

Osobní údaje můžeme požadovat, pokud zadáváte objednávku, registrujete produkt, požadujete určitou službu, odpovídáte v průzkumu, účastníte se soutěže a vedete s námi korespondenci nebo se zapojujete do určitých jiných aktivit na naší webové stránce.

Veškerá rozhodnutí týkající se toho, zda budete či nebudete pokračovat v aktivitě vyžadující osobní údaje, záleží na vás. Mějte však na paměti, že pokud si nepřejete požadované informace poskytovat, je možné, že se transakce nebude moci uskutečnit.

Osobní údaje používáme:

 • abychom vám poskytli informace o upozorněních na viry, upgradech produktů, nových produktech, službách, zpravodajích, informativních e-mailech a průzkumu týkajícím se nápadů a vylepšení budoucích produktů;
 • abyste nám pomohli při vytváření obsahu, který je pro vás relevantní;
 • abychom vám mohli poskytnout zvláštní nabídky Kaspersky, které by vás mohly zaujmout;
 • abyste nám pomohli vytvářet lepší produkty a služby, které vyhovují vašim potřebám;
 • abychom vám umožnili nakupovat a stahovat produkty, získávat přístup ke službám nebo se jinak zapojit do aktivit, které si zvolíte;
 • abychom vám pomohli rychle najít software, služby či produktové informace, které jsou pro vás důležité.

Společnost Kaspersky Lab využívá k poskytování služeb externí dodavatele. Služby se mohou týkat distribuce produktů, poskytování technické podpory nebo manipulace při zpracování objednávek. Naši dodavatelé musí zajistit bezpečnost a absolutní důvěrnost osobních údajů zákazníků a využívat tyto osobní údaje pouze jménem společnosti Kaspersky Lab a nikoli pro jiné účely.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat

Osobní údaje budou uloženy po celou dobu vašeho používání služeb a budou vymazány na vaši první žádost.

Syntaktický analyzátor GSI

Kategorie osobních údajů

Abyste mohli používat službu a získávat přístup ke všem jejím funkcím, poskytnete nám následující osobní údaje:

 • e-mailová adresa;
 • heslo;
 • soubor zprávy (informace o hardwaru a softwaru instalovaném ve vašem počítači, verze operačního systému a instalovaných balíčcích Service Pack, objektech jádra, ovladačích, službách, rozšířeních aplikace Microsoft Internet Explorer, doplňcích tiskového systému, rozšíření Průzkumníku Windows, stažených objektech, prvcích Active Setup, appletech ovládacího panelu, záznamech v registrech a systémových registrech hostujících počítačů, verzích prohlížečů a e-mailových klientů, informace o navázaných síťových připojeních a otevřených portech v momentě, kdy byly údaje odeslány). Úplný seznam informací najdete v části Poskytnuté informace.

Popis služby

Všeobecné podmínky. Společnost Kaspersky Lab vám tímto uděluje právo používat web a zkoumat jeho obsah pro účely soukromého použití pro ověření toho, zda je software společnosti Kaspersky Lab kompatibilní s ostatním softwarem nainstalovaným v počítači nebo ovladači zajišťujícími funkce počítače, a pro účely opravy případných chyb softwaru. Nahráním souboru zprávy na web potvrzujete, že jste zákonným vlastníkem nahraného objektu a že objekt jako takový není důvěrný a neobsahuje důvěrné informace. Poskytnutím objektu k analýze (jeho nahráním) udělujete společnosti Kaspersky Lab bezplatnou a výhradní licenci na kopírování, ukládání a mazání nahraného souboru pro účely analýzy. Údaje jsou společnosti Kaspersky Lab předávány pomocí zabezpečených připojení. Poskytnuté informace budou držitelem práv chráněny v souladu s požadavky stanovenými zákonem a požadavky uvedenými v zásadách ochrany osobních údajů. Webové stránky nesmí být používány k vytváření dat, kódů nebo služeb pro účely zjišťování, blokování nebo odstraňování virů. Zasahování do provozu webu nebo získávání přístupu ke službám webu obcházením standardního rozhraní (nezdokumentovanými cestami) je zakázáno. Používání webu musí splňovat zákonné předpisy včetně platných legislativních nástrojů a pravidel pro export a reexport.

Vytvoření uživatelského účtu. Chcete-li používat web, musíte vytvořit účet. Při vytváření účtu zadejte e-mailovou adresu a nastavte heslo.

Nastavení uživatelského účtu. V části Správa vašeho účtu můžete svou e-mailovou adresu nebo heslo změnit nebo můžete účet trvale odebrat.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat

Nahraný objekt bude v systémech společnosti Kaspersky Lab uložen maximálně po dobu 90 dnů. Poté bude vymazán a nelze jej obnovit.

Ostatní webové stránky a formuláře

Kategorie osobních údajů

Pro získání přístupu k různým prvkům obsahu, registrace na události, testování našich produktů, kontaktování pomocí našich kontaktních formulářů a formulářů podpory za účelem zamezení podvodům, krádežím identity a jakéhokoli dalšího znaužití Služby poskytnete osobní údaje, které mohou obsahovat:

 • jméno;
 • příjmení;
 • e-mailová adresa;
 • telefonní číslo;
 • IP;
 • datum UTC.

Popis služby

Všeobecné podmínky. Společnost Kaspersky Lab vám tímto uděluje právo používat web a zobrazovat jeho obsah pro účely soukromého použití pro ověření toho, zda je software společnosti Kaspersky Lab kompatibilní.

Prémiový obsah. Za účelem přístupu k různým prvkům obsahu, např. dokumentaci a videím, registrace na události nebo získání vyhrazeného marketingového materiálu, vás požádáme o vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo, což jsou povinné údaje pro získání tohoto prémiového obsahu a k tomu, abychom vám mohli poskytovat další informace o ostatním obsahu. Tyto údaje použije místní pobočka společnosti Kaspersky odpovědná za vaši oblast k tomu, aby vám poskytla další informace o produktech, službách a dalších iniciativách, jako jsou vzdělávací aktivity, semináře, události a marketingové kampaně, které by vás mohly zajímat. Předplatné je dobrovolné a můžete se z něj kdykoli svobodně odhlásit kliknutím na odkaz pro odhlášení předplatného nebo tím, že nás kontaktujete pomocí e-mailové adresy uvedené v dané e-mailové zprávě. V takovém případě budou vaše registrační údaje vymazány a nebudete již nadále moci získat přístup k prémiovému obsahu, pokud se znovu nepřihlásíte k předplatnému.

Zkušební verze zdarma. Chcete-li si naše produkty vyzkoušet, požádáme vás také o vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Tyto informace budou použity k odeslání aktivačního kódu a připomenutí konce zkušebního období. Během 14 dnů před koncem zkušebního období můžete dostat konečnou připomínku a nabídku k zakoupení plné licence. Registrace ke zkušební verzi je dobrovolná a svůj souhlas můžete kdykoli svobodně zrušit kliknutím na odkaz pro odhlášení předplatného nebo tím, že nás kontaktujete pomocí e-mailové adresy uvedené v dané e-mailové zprávě. Po odhlášení vaše údaje neprodleně vymažeme, pokud se nerozhodnete zakoupit plnou licenci.

Zpravodaje, aktualizace produktů zdarma a speciální nabídky. Pokud jste se k nim zaregistrovali a poskytli nám svou e-mailovou adresu a v některých případech vaše jméno a příjmení, použijeme tyto údaje k tomu, abychom vám poskytovali další informace o produktech a službách, bezplatných aktualizacích produktů a speciálních nabídkách, které by vás mohly zajímat. Předplatné je dobrovolné a můžete se z něj kdykoli svobodně odhlásit kliknutím na odkaz pro odhlášení předplatného nebo tím, že nás kontaktujete pomocí e-mailové adresy uvedené v každém e-mailu. Pokud se tak stane, vaše jméno a e-mailová adresa budou vymazány a tyto druhy e-mailů vám již nebudou zasílány, pokud se znovu nezaregistrujete.

Kontaktní formuláře. Chcete-li nás kontaktovat pomocí našeho kontaktního formuláře nebo formuláře podpory, budete požádáni, abyste poskytli své kontaktní údaje (pole pro zadávání jsou označena „*“), které budeme zpracovávat nebo používat výhradně v rozsahu, v jakém to bude nutné k tomu, abychom vás mohli kontaktovat a poskytnout vám požadované informace. Můžete poskytnout i další informace (pomocí polí, která nejsou označena „*“), které budeme samozřejmě také zpracovávat v souladu se všemi platnými požadavky na ochranu osobních údajů. Tyto údaje budou zaslány regionálním týmům společnosti Kaspersky odpovědným za oblast, kde se nacházíte. Regionální týmy společnosti Kaspersky použijí údaje k tomu, aby vás kontaktovaly.

Každoroční průzkumy spokojenosti zákazníků mezi uživateli technické podpory. Společnost Kaspersky Lab provádí za účelem zlepšování kvality služeb nárazové průzkumy a každoroční průzkum mezi uživateli technické podpory. Za účelem provedení každoročního průzkumu spokojenosti zákazníků shromažďujeme následující informace:

Vaši e-mailovou adresu, která nám umožní identifikovat vás jako uživatele v naší databázi a propojit váš názor v průzkumu s vašimi kontaktními údaji a historií požadavků zaslaných našemu týmu technické podpory.

Hodnocení, které jste dali našemu týmu technické podpory, a doporučení, která budou použita ke zlepšení kvality služeb poskytovaných technickou podporou společnosti Kaspersky Lab.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat

Osobní údaje budou uloženy po celou dobu vašeho používání služeb a budou vymazány na vaši první žádost.

POUŽÍVÁME SOUBORY COOKIE NEBO MODULY PRO SOCIÁLNÍ SÍTĚ?

Soubory cookie jsou soubory nebo fragmenty informací, které mohou být uloženy ve vašem počítači nebo dalších zařízeních kompatibilních s internetem (jako jsou smartphony a tablety) během návštěvy naší webové stránky. Tyto informace se často sestávají z alfanumerický řetězců, které jednoznačně identifikují váš počítač, ale mohou obsahovat i jiné informace.

Používáme různé druhy souborů „cookie“ (malé textové soubory umístěné do vašeho počítače):

 • vstupní uživatelské soubory cookie;
 • ověřovací soubory cookie;
 • soubory cookie ukládající vaše preference a nastavení;
 • výkonnostní soubory cookie;
 • bezpečnostní soubory cookie (prevence podvodů);
 • reklamní soubory třetích stran;
 • soubory cookie pro analytiku první strany;
 • soubory cookie sledující sociální sítě.

Soubory cookie také uplatňujeme, když si z našich webových stránek stáhnete aplikace společnosti Kaspersky Lab. To nám umožňuje vylepšovat uživatelskou interakci s našimi webovými stránkami a s produkty, když k tomu při používání produktů a webových stránek Kaspersky Lab poskytnete výslovný souhlas.

Některé z našich webových stránek používají elektronické značky (webové signály), které používáme k získávání komplexní statistiky týkající se účinnosti naší propagace a dalších operací. Webové signály jsou vám také zasílány jako součást našich e-mailů a pomáhají nám určovat účinnost, výkonnost a případnou optimalizaci e-mailové komunikace, jakož i uživatelskou zkušenost. Pro tyto účely používáme různé analytické služby. Jejich seznam naleznete zde.

Nastavení svého prohlížeče můžete upravit tak, aby soubory cookie byly blokovány nebo aby vás systém informoval vždy, když chce web odeslat soubor cookie. Mějte však na paměti, že blokování souborů cookie může způsobit, že již nebudete moci používat všechny funkce našeho webu.

Používáme také různé druhy „modulů plug-in pro sociální sítě“. Zde najdete seznam souborů cookie integrovaných na našem webu a tabulku s vysvětlením, jak používáme moduly pro sociální sítě.

ZÁSADY SPOLEČNOSTI KASPERSKY TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Náš web je v zásadě navržen tak, aby minimalizoval zpracovávání osobních údajů. V určitých případech jsme povinni na základě platných zákonných požadavků předat vaše osobní údaje třetím stranám. Je to například v případě důvodného podezření z trestného činu nebo zneužití našeho webu.

Při poskytování určitých služeb můžeme využívat externí poskytovatele služeb. Pokud tito externí poskytovatelé služeb potřebují přístup k osobním údajům, zajistíme, že tento přístup bude omezen na rozsah nezbytný k poskytnutí příslušné služby. Dále se tito externí poskytovatelé služeb musí samozřejmě zavázat, že sami budou dodržovat všechny platné předpisy o ochraně osobních údajů.

Náš web obsahuje odkazy na společnosti, se kterými udržujeme obchodní vztahy, zejména na naše poskytovatele webových obchodů. Nejsme v žádném ohledu odpovědní za dodržování požadavků na ochranu osobních údajů, pokud jde o používání webových stránek našich partnerů. Informace týkající se ochrany osobních údajů při návštěvě těchto webových stránek najdete v zásadách ochrany osobních údajů na webu příslušných společností.

KDE INFORMACE ZPRACOVÁVÁME

Osobní údaje, které uživatelé poskytnou společnosti Kaspersky Lab, mohou být zpracovány v následujících zemích včetně zemí mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP). Patří k nim: Německo, Nizozemí, Francie, Spojené království, Švýcarsko, Kanada, Singapur, Rusko, Japonsko, USA, Mexiko, Čína, Ázerbájdžán. Podle naší všeobecné obchodní praxe se data získaná od uživatelů v EU zpracovávají na serverech umístěných v EU a v Rusku. Osobní údaje mohou být zpracovány v místech mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP), z nichž některá nebyla Evropskou komisí označena za místa s odpovídající úrovní ochrany dat. V takovém případě společnost Kaspersky Lab předá a zpřístupní osobní údaje v souladu s rozhodnutím Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany ohledně určitých zemí a standardními smluvními doložkami schválenými Evropskou komisí. Můžete si vyžádat kopii standardních smluvních doložek – kontaktujte nás kliknutím sem.

Společnost Kaspersky Lab podniká příslušné bezpečnostní opatření, aby ochránila vaše osobní údaje v souladu s nejlepšími postupy pro bezpečnost a ochranu osobních údajů, a to včetně využití standardních smluvních doložek vypracovaných Evropskou komisí pro předávání osobních údajů mezi společnostmi skupiny, což vyžaduje, aby všechny společnosti skupiny chránily osobní údaje zpracovávané z Evropského hospodářského prostoru podle normy rovnocenné normě, která je požadována podle zákona Evropské unie o ochraně osobních údajů. Pokud budeme vaše osobní údaje sdílet s externím poskytovatelem služeb mimo Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko (jak je podrobně uvedeno v části s názvem „Příjemci a právní základ pro předání“), smluvně zavážeme externího poskytovatele služeb realizovat příslušné záruky na ochranu vašich informací.

PŘÍJEMCI A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO PŘEDÁNÍ

Nikdy neposkytujeme údaje ani přístup k nim státním organizacím nebo třetím stranám. Informace s omezeným přístupem můžeme zpřístupnit pouze následujícím způsobem:

 • V rámci skupiny společností Kaspersky Lab. Vaše informace budou používány našimi zaměstnanci a ostatními pracovníky pouze tehdy, když je budou potřebovat znát pro výše uvedené účely.
 • Můžeme také sdílet vaše informace s dodavateli, kteří nám pomáhají poskytovat služby. Ty budou zpracovávat vaše údaje jako zpracovatelé údajů (článek 28 nařízení GDPR), a to výhradně naším jménem. Kategorie těchto příjemců zahrnují: poskytování webových analýz, zpracování údajů, reklamu, e-mailovou distribuci, zpracování plateb, plnění objednávek a další služby.

V takových případech musí společnosti dodržovat naše požadavky na ochranu osobních údajů a bezpečnost a nemají povoleno používat osobní údaje, které od nás získají pro jiné účely.

Když poskytujeme vaše informace skupině společností Kaspersky Lab a poskytovatelům služeb mimo Evropský hospodářský prostor, činíme tak na základě norem stanovených ve Standardních smluvních bodech schválených Evropskou komisí pro export osobních údajů a na základě našich vlastních vysokých standardů pro zabezpečení údajů a respektování vašeho soukromí.

VAŠE PRÁVA A VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A JAK JE UPLATNIT

Také vás informujeme, že máte určitá práva týkající se osobních údajů, které uchováváme:

 • Právo být informován. Máte právo na poskytnutí jasných, transparentních a snadno srozumitelných údajů o tom, jak používáme vaše osobní údaje, a o vašich právech.
 • Právo na přístup. Umožňuje vám získat kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme, a zkontrolovat, zda jsou zpracovávány zákonným způsobem.
 • Právo na opravu. Vyžádejte si opravu osobních údajů, které o vás zpracováváme.
 • Právo na vymazání (právo být zapomenut). Umožňuje vám požádat nás o vymazání nebo odstranění osobních údajů, kde neexistuje dobrý důvod k tomu, abychom v jejich zpracovávání pokračovali.
 • Právo na omezení zpracování. Umožňuje vám požádat nás o pozastavení zpracovávání vašich osobních údajů, například pokud chcete, abychom zjistili jejich přesnost nebo důvod jejich zpracovávání.
 • Právo na přenositelnost údajů. Požádejte o převod vašich údajů. Poskytneme vám nebo vámi vybrané třetí osobě vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu.
 • Právo vznést námitku. Můžete kdykoli vznést námitku proti našemu zpracovávání vašich osobních údajů, pokud je toto zpracovávání založeno na našich oprávněných zájmech.
 • Právo na zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Pokud svůj souhlas zrušíte, nebudeme vám možná schopni zajistit přístup k určitým konkrétním funkcím našich stránek. Pokud tomu tak v době zrušení vašeho souhlasu bude, oznámíme vám to.
 • Právo na stížnost. Máte právo kontaktovat úřad pro ochranu osobních údajů ve vaší zemi a podat stížnost na naše postupy ochrany osobních údajů a soukromí.
 • Právo na deaktivaci souborů cookie. Pokud chcete omezit nebo zablokovat všechny soubory cookie, které jsou nastaveny našimi webovými stránkami, použijte prosím nástroj, který je dostupný na konkrétní webové stránce (pokud existuje), nebo se podívejte do funkce Nápověda ve vašem prohlížeči, kde zjistíte, jak spravovat vaše nastavení v prohlížeči.

Pokud chcete tato práva uplatnit, můžete nás kdykoli přímo kontaktovat.

Obvykle nebudete muset za přístup ke svým osobním údajům (nebo uplatnění jiných práv) platit. S výjimkou zrušení souhlasu si však můžeme účtovat přiměřený poplatek, pokud je vaše žádost zjevně nepodložená, opakovaná nebo nadbytečná, nebo můžeme za těchto okolností odmítnout váš požadavek splnit.

Možná si od vás budeme muset vyžádat specifické informace, které nám pomohou ověřit vaši identitu a právo na přístup k vašim osobním údajům (nebo uplatnění libovolného jiného z vašich práv). Jde o bezpečnostní opatření zajišťující, aby osobní údaje nebyly poskytnuty osobě, která na jejich přijetí nemá právo. Můžeme vás také kontaktovat, abychom vás požádali o další informace týkající se vašeho požadavku a urychlili tak naši odpověď.

Snažíme se odpovědět na všechny oprávněné žádosti do jednoho měsíce. Příležitostně nám to může trvat déle než měsíc, pokud je vaše žádost zvlášť složitá nebo jste podali řadu žádostí. V takovém případě budete vyrozuměni a budeme vás průběžně informovat.

STÍŽNOSTI

Pokud chcete podat stížnost týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo našich postupů týkajících se vašich osobních údajů, kontaktujte nás kliknutím sem.

Pokud máte za to, že zpracovávání osobních údajů týkajících se vaší osoby porušuje platné zákony o ochraně osobních údajů, máte právo podat kdykoli stížnost u příslušného dozorčího úřadu. To, který dozorčí úřad je způsobilý k řešení vaší stížnosti, může záviset na zemi vašeho bydliště.